Welkom bij RIC RIC - Logo RIC erkend als ANBI

RIC is erkend als ANBI

Per 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet van kracht. Hiermee wil het ministerie van Financiën giften van particulieren en bedrijven aan cultuur stimuleren voor een periode van vijf jaar. In dat kader kunnen organisaties worden erkend als zogenaamde ANBI. De stichting RIC is door de Belastingdienst erkend als culturele ANBI instelling.

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Instellingen die door de Belastingdienst als ANBI worden aangewezen, hebben een aantal belastingvoordelen:
• Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
• Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
• Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
• Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
• Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI's gestimuleerd.

Zie voor verdere informatie de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl

Het opnamenummer van RIC bij de belastingdienst is: 8521.79.261