Welkom bij RIC RIC - Logo Bestuur RIC

Bestuur

Bestuursleden van RIC

Het bestuur van RIC bestaat uit 7 personen, te weten:

- Bert Aalders, voorzitter

- Toon Peerboom, secretaris
e-mail: info@repertoireinformatiecentrum.nl    
 
- Hans Bosch, penningmeester
e-mail: info@repertoireinformatiecentrum.nl

- Pieter van Diepen

- Frank de Jong

- Johan Jansen

- Marieke van der Veer Bosch