Welkom bij RIC RIC - Logo Klein Repertorium hafabra

Klein Repertorium HaFaBra

Sinds 1 januari 2016 is het Klein Repertorium afgeschaft. Orkesten die deelnemen aan een concours en/of wedstrijd kunnen voor hun optreden putten uit het Groot Repertorium.

Voor de diverse kampioenschappen wordt veelal een lijst met verplichte werken per divisie uitgebracht. Deze lijsten worden door de poortwachters van het RIC op verzoek van het betreffende festival samengesteld.