Welkom bij RIC RIC - Logo Stichting Frysk Fanfare Festival

Stichting Frysk Fanfare Festival

Ons land telt een groot aantal fanfareorkesten. In Fryslân tellen we rond de 200 fanfareorkesten. Zo rond de jaren tachtig werd door de dirigenten van de fanfarekorpsen geconstateerd, dat er erg weinig repertoire voor deze orkestsoort voor handen was. Veelal moest worden teruggegrepen op (vaak slechte) arrangementen van harmonie- en brassband muziek. Voor deze orkesten werd wel originele muziek geschreven, wat duidelijk heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van beide orkestsoorten.
Brassbands waren eind jaren 70 erg in opmars en vormden met hun originaliteit van de muziek een verademing voor menig dirigent. De opkomst van de brassbands werd gezien als een bedreiging voor de typisch Nederlandse orkestvorm fanfare. Om deze orkestvorm te behouden en te promoten werd het initiatief genomen tot een fanfarefestival. In 1983 werd door de initiatiefnemers, afkomstig van fanfare "De Bazuin" Tzummarum, de Stichting Frysk Fanfare Festival opgericht. Het Frysk Fanfare Festival groeide uit tot een evenement van bijna veertig fanfares. Vele nieuwe composities voor het medium fanfareorkest beleefden tijdens dit festival haar première.
 
Doelstelling
De Stichting Frysk Fanfare Festival heeft als doel het fanfareorkest een meer eigen plaats te geven tussen het harmonieorkest en de brassband. Zij tracht dit doel te verwezenlijken door ondermeer:
  • Het geregeld organiseren van een fanfare festival
  • Het verlenen van compositie- en arrangeeropdrachten
  • Het stimuleren van compositie- en arrangeeropdrachten door derden
  • Het in eigen beheer uitgeven van originele composities en arrangementen
 
Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen (ONFK)
Door deze stichting werden vele Frysk Fanfare Festivals georganiseerd. In 2009 heeft de stichting het roer omgegooid en de opzet compleet veranderd. Het bleek dat de vele fanfareorkesten in Nederland behoefte hadden aan een podium waarbij het competetieve element belangrijker zou moeten worden. Tegenwoordig organiseert deze stichting dan ook het Open Nederlandse Fanfare Kampioenschap. Dit kampioenschap vindt elk jaar plaats in het eerste of tweede weekend van april. Op de website www.onfk.nl zijn alle bijzonderheden na te lezen. Het is op deze website ook mogelijk om online in te schrijven.