Welkom bij RIC RIC - Logo ONFK

ONFK

Na jarenlang het Frysk Fanfare Festival georganiseerd te hebben, heeft de Stichting Frysk Fanfare Festival in 2009 de stap gezet om de Open Fryske Fanfare Kampioenschappen te organiseren. Het bleek dat de vele fanfareorkesten in heel Nederland behoefte hadden aan een podium waarbij het competitieve element belangrijker zou moeten worden. In 2011 werden dan ook de eerste Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen georganiseerd.

De opzet is eenvoudig. Fanfares, verdeeld over vijf divisies, dienen enkel een verplicht werk te spelen en de geblindeerde vakjury bepaalt vervolgens de ranking, en dus de winnaar(s). De met zorg, door het RIC, uitgezochte werken dragen er toe bij dat er een eerlijke vergelijking tussen de deelnemende fanfares mogelijk is. De stichting is van mening dat nieuw repertoire het ‘bloed van de sector’ is en om die reden worden er regelmatig opdrachten verstrekt aan zowel beginnende talentvolle componisten als toondichters van naam en faam.
 
De Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen vinden plaats in het eerste of tweede weekend van april. Iedere fanfare is welkom in de divisie waarin zij volgens de landelijk geldende concoursreglementen geplaatst zijn, inschrijven kan tot december. Op de website www.onfk.nl zijn alle bijzonderheden na te lezen. Het is op deze website ook mogelijk om online in te schrijven.