Welkom bij RIC RIC - Logo Eerste ONHK

ONHK 2016 in Drachten

1e Open Nederlandse Harmonie Kampioenschappen

Op zaterdag 5 november 2016 werden voor de 1e keer de Open Nederlandse Harmonie Kampioenschappen (ONHK) gehouden in de prachtige locatie “de Lawei” te Drachten.
Deze concertzaal wordt alom geprezen vanwege zijn fraaie akoestiek.
De KNMO staat van harte achter het organiseren van deze Kampioenschappen, dat stellen wij zeer op prijs.
Voor alle geledingen binnen de KNMO was er al een Landskampioenschap, alleen voor de Harmonieorkesten kwam dat er tot nu toe niet van. De Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslan (OMF) liep al langer met dit plan in gedachten. Nu het landelijk tot twee maal toe niet was gelukt, heeft de OMF de organisatie nu op zich genomen. Er werd een taakgroep geformeerd die met voortvarendheid een en ander heeft opgepakt.

De verplichte werken per divisie zijn in januari vastgesteld door het Repertoire Informatie Centrum (RIC) te Arnhem. Er kwam een website en een fris nieuw logo: 

Op advies van Landelijke juryleden werd deelname in alle divisies opengesteld.
Het reglement is vastgesteld aan de hand van ervaringen binnen andere Kampioenschappen.

Een juryteam werd vastgelegd:
• Jan Van der Roost- België
• Tijmen Botma - Nederland
• Arnold Span - Nederland

Er werd 1 verplicht werk gespeeld per divisie.
De jury was geblindeerd opgesteld. Er werd een score tussen 0 en 100 punten gegeven.
De hoogste score per divisie mocht zich Kampioen van Nederland noemen.
De volgorde van optreden werd op de dag van het Kampioenschap door loting vastgesteld.

Het is echt van groot belang voor de hele harmoniesector in Nederland dat er óók een Nederlands Kampioenschap voor harmonieorkesten van de grond kwam.
Organisatorisch werd alles tot in detail heel goed geregeld.

Maar om het ONHK ook in de toekomst echt te laten slagen is het natuurlijk van belang dat jullie zelf meedoen, of, wanneer zoiets dit jaar nog niet in jullie planning/programmering past, dat jullie in ieder geval promoten dat er voldoende harmonieorkesten aan de ONHK gaan meedoen.
We dringen er bij alle harmonieorkesten op aan deze verantwoordelijkheid serieus op te pakken.

Met een vriendelijke en muzikale groet,

Voorzitter ONHK
Bob Reek


Voor aanmelding zie de website www.onhk.org