Welkom bij RIC RIC - Logo Het ontstaan van RIC

Het ontstaan van RIC

Vanaf het moment dat het landelijke overkoepelende instituut Kunstfactor heeft aangegeven geen uitvoerende taken meer te mogen en kunnen doen op het gebied van repertoire, zijn er tot ieders spijt geen nieuwe ontwikkelingen in gang gezet. De achterliggende gedachte van het RIC is om met alle betrokken partijen tot een degelijke en professionele aanpak van deze zaken te komen. In Musidesk is een betrouwbare faciliterende partner gevonden met een groot kenniscentrum op het gebied van blaasmuziek. Musidesk wil, naast die fundamentele kennis en de aanwezige menskracht, ook andere middelen aanwenden om het repertoire voor blaasmuziek een stevige impuls te bezorgen.

Hoofdtaken van het RIC zijn het selecteren en beoordelen van werken voor de diverse festivals en concertwedstrijden, het samenstellen van de repertoria voor de concertconcoursen voor blaasmuziek en het adequaat beheren en beschikbaar stellen van de collectie aan partituren (waaronder erfgoed partituren). Selectie gebeurt door commissies van onafhankelijke experts op de vakgebieden.

Incidentele beoordelingen
Het RIC verzorgt tevens de incidentele beoordeling van werken ten behoeve van concertwedstrijden en solisten-/ensemblewedstrijden. Daartoe kunnen werken rechtsreeks worden toegezonden naar RIC (p/a Postbus 352 – 7400 AJ  Deventer). De kosten hiervoor zijn:
€ 25,-- voor een werk voor solisten/ensemblewedstrijd
€ 35,-- voor een werk voor een concertconcours

Bij Musidesk in Deventer zijn partituren van beoordeelde werken gratis in te zien. 

Met de modernste middelen en media wil het RIC alle zeilen bijzetten om het repertoire, en de informatie erover, beschikbaar te stellen. Het RIC zal ook afspraken gaan maken met geïnteresseerde buitenlandse collega organisaties, om gedegen vakkennis, financiële middelen en andere relevante krachten te bundelen. De website van het RIC is bereikbaar via: www.repertoireinformatiecentrum.nl
Ook op Twitter en Facebook is RIC te vinden.