Welkom bij RIC RIC - Logo Repertoirelijsten Repertoria

Repertoirelijsten Repertoria

De poortwachters voor de blaasmuziek hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan het opschonen en vernieuwen van het Groot Repertorium hafabra. Deze is klaar en ingeladen in deze website. 

Ook het Klein Repertorium is in deze database te vinden, maar vanwege de wissels die er jaarlijks plaatsvinden, blijven de lijsten hiervan ook in pdf beschikbaar. De lijsten die voor het Klein Repertorium in de database vindbaar zijn, zijn de lijsten van het lopende jaar. Wanneer de titels voor het volgende kalenderjaar bekend zijn, worden ze per pdf bekend gemaakt, maar nog niet in de database getoond, om verwarring te voorkomen.

Voor wat betreft de activiteiten op het gebied van slagwerk en solisten/ensembles wordt de routing van de werkzaamheden door het RIC bestuur bepaald. Deze is mede afhankelijk van de financiering van werkzaamheden. We houden u zo goed mogelijk op de hoogte!