Welkom bij RIC RIC - Logo Repertoria solisten en ensembles

Repertoria Solisten en Ensembles

Nieuw repertorium solistenconcoursen per 1 Januari 2017 in gebruik.

Jaarlijks nemen vele muzikanten deel aan solistenconcoursen voor blazers welke plaatsvinden onder de vlag van de KNMO. Daarnaast zijn er ook nog diverse andere mogelijkheden voor orkestmuzikanten om zich als solist of (klein) ensemble te profileren. Al deze mensen kiezen hun muziekwerken uit een repertoirelijst óf lieten een werk indexeren (beoordelen). Zoals vorig jaar rond deze tijd al is aangekondigd zal m.i.v. 1 januari het een en ander veranderen. Veranderingen in het muzieklandschap maakten dat het tijd werd voor een grote herziening. Ook waren bijvoorbeeld diverse titels welke in het oude repertorium stonden niet meer leverbaar. Daarnaast liep het aantal incidentele aanvragen de spuigaten uit, waardoor het e.e.a. niet meer binnen de daarvoor bestemde budgetten kon worden gerealiseerd. De KNMO heeft het RIC de opdracht gegeven om deze grote klus uit te voeren.

Al enige tijd geleden heeft een aantal experts (elk blaasinstrument één) uit het hele land de repertoria per instrument grondig doorgespit. Naast het feit dat de experts professional zijn, hebben ze allemaal ook ruime ervaring als docent van deelnemers aan solistenconcoursen of organiseren zij zelf deze wedstrijden. Hun bijdrage aan de totstandkoming was dan ook van grote waarde. Op dit moment zijn de lijsten voor solo-optredens nagenoeg herzien. De duo’s, trio’s en kwartetten staan op de rol voor komend jaar (en worden dus m.i.v. 2018 verplicht.)

Hoewel veel bij het oude is gebleven zijn er, nu het geheel onder handen kon worden genomen, ook een aantal veranderingen doorgevoerd. Veranderingen afkomstig vanuit het werkveld, of vanuit muziekinhoudelijke achtergronden.
Eén van de aspecten die tot aanpassing hebben geleid was de wens om tot een betere indeling van de deelnemers te komen door de koppeling aan te houden met behaalde diploma’s. Daaraan gekoppeld zit ook de visie omtrent een goede doorstroming in én vanuit de jeugddivisie. M.a.w. deelname aan een bepaalde divisie is vanaf nu gekoppeld aan het opleidingsniveau.

1e divisie – diploma D, of gelijkwaardig niveau
2e divisie – diploma C, of gelijkwaardig niveau
3e divisie – diploma B (evt. C eenvoudig) , of gelijkwaardig niveau
4e divisie – diploma A evt. B eenvoudig), of gelijkwaardig niveau
5e divisie/Jeugd –elementair/geen diploma

Let op:
Bovenstaande informatie is niet voor solisten slagwerk.
Daarnaast moeten de ensembles (vanaf duo) nog wél gebruik maken van het oude repertorium. Op de hieronder genoemde website zijn de oude lijsten daarom nog steeds terug te vinden. Maar hieruit kan alleen geput worden voor repertoire vanaf 2 of meer blazers. (Optreden van blaasinstrument en piano geldt uiteraard als solowerk en hiervoor zijn de nieuwe lijsten dus nu verplicht).

Elk jaar zullen nieuwe titels aan de lijsten worden toegevoegd, waarbij ook het werkveld uitgenodigd zal worden om met suggesties te komen. Op deze wijze hopen beide organisaties een grote(re) betrokkenheid te krijgen van docenten en deelnemers maar ook suggesties binnen te krijgen welke op één of andere manier niet onder ogen van de repertoriumcommissie zijn gekomen.
De lijsten zijn nu nog als Excel sheets op de website van het RIC te raadplegen : www.repertoireinformatiecentrum.nl / repertoirelijsten. De bedoeling is dat alle titels in de nabije toekomst op dezelfde manier worden aangeboden als het repertorium voor orkesten.

KNMO en RIC zijn van mening dat met de nieuwe repertoirelijsten een positieve bijdrage zal worden geleverd aan het fenomeen Solistenconcoursen in het algemeen en de solerende orkestmuzikant en zijn/haar begeleider in het bijzonder. We wensen deelnemers en organisatoren dan ook weer een fantastisch muzikaal (solisten)jaar toe.
 

Actuele lijsten (Excel):

- Repertorium Solisten Fluit 2018 zonder pianobegeleiding

- Repertorium Solisten Fluit 2018 met pianobegeleiding

- Repertorium Solisten Hobo 2018

- Repertorium Solisten Fagot

- Repertorium Klarinet 2018

- Repertorium Saxofoon 2023

- Repertorium Solisten Trompet / Cornet / Bugel 2018

- Repertorium Trombone 2018

- Repertorium Althoorn 2018

- Repertorium Solisten Hoorn 2018

- Repertorium Euphonium 2018

- Repertorium Bastuba 2018


Oudere lijsten van vóór 2015: 

Repertorium Houtblazers (excel)

Repertorium Houtblazers (pdf)

Repertorium Koperblazers (excel)

Repertorium Koperblazers (pdf)

Repertorium Klein Koper (excel)

Repertorium Klein Koper (pdf)

Repertorium Slagwerk (pdf)

Repertorium Overige Instrumenten Drumband (pdf)

 

Op dit moment is het repertorium voor solisten en ensembles nog niet beschikbaar binnen het zoeksysteem van deze website, maar wel als pdf en voor de blazers ook te downloaden als exel.